Protectia datelor cu caracter personal

Angajamentul HADEAN CATERING SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

HADEAN CATERING SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să
protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă
furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter
personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

HADEAN CATERING SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor
vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții
tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt
oferite cu buna știință de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea HADEAN CATERING SRL, de
exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de
comandă servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să
primiți aceste newslettere), participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formularul
de înregistrare cont pe un website HADEAN CATERING SRL, etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor
generale, tehnice i de participare ale HADEAN CATERING SRL.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condițtii  nu utilizaţi
niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca
anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
HADEAN CATERING SRL nu va prelucra datele dumneavoastă personale decât în măsura în care acest
demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de
securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează HADEAN CATERING SRL?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se
efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alinierea sau combinarea,  restriționarea, blocarea,
ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-urile HADEAN CATERING SRL, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date
cu caracter personal.
În contextul desfășurării activității curente a HADEAN CATERING SRL, vă putem solicita  anumite date cu
caracter personal.
În acest sens, HADEAN CATERING SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter
personal:  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de facturare/livrare, e-mail, adresa IP.

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către www.subzistenta.ro, exclusiv în
scopurile mai jos menționate sunt:
 Clienții persoane fizice ai HADEAN CATERING SRL (actuali, foști sau potențiali);
 Vizitatori ai site-ului www.hadeancatering.ro care s-au abonat voluntar la newsletter-ul
www.hadeancatering.ro
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
 Derularea activitații comerciale/contractuale a HADEAN CATERING SRL;
 Facturarea și încasarea valorii serviciilor HADEAN CATERING SRL;
 Marketing, promovare, reclamă, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de
oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătațirea serviciilor
 Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de
comunicare;
 Activități de audit și control/supraveghere;
 Arhivare, scopuri statistice;

HADEAN CATERING SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind
confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-
mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de HADEAN CATERING SRL cu respectarea
drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing
(inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile HADEAN CATERING SRL.

În cazul în care HADEAN CATERING SRL intenționeaz să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de
marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat în acest sens) dvs. veți fi informați în prealabil.
Dumneavoastră vă putei exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea
casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter
personal.
Indiferent de situație, în cazul în care vei dori ca datele cu caracter persoanal să inceteze a mai fi
prelucrate, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucăari de date din partea noastră.
Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative, vă puteți
dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relația cu HADEAN CATERING SRL, dumneavoastră beneficiați, conform prevederilor legale
aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea
datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție
și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, HADEAN CATERING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal pe toată perioadă de desfașurare a activităților, până în momentul în care
dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convețional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de
ștergere.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoatră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode
și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele
cu caracter personal colectate.

HADEAN CATERING SRL depune toate eforturile în privina protejării datelor dumneavoastră personale.
Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri i măsuri stricte de
siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării
datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, dumneavoastră aț fost informat/ cu privire la drepturile de care
beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la
rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci
când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage
consimțământul în orice moment în formă scriă, adresată Băcănia Veche SRL, în condițiile legislației
aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de
retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără
nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dăcă este cazul,
funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat  la cunotintă și înțelegeți faptul că datele cu
caracter personal furnizate către HADEAN CATERING SRL constituie elemente determinante pentru
accesarea serviciilor oferite de HADEAN CATERING SRL și/sau derularea activității
comerciale/contractuale.